ANLÄGGNING

Gemensamhetsanläggningar

Beskrivning av gemensamhetsanläggningar som ingår i Blommelunds samfällighetsförening.

 

Blommelund GA:1

Kör- och gångytor, grönytor, gatubelysning med tillhörande ledningar och kabelskåp, dagvattenledningar och brunnar, bullerplank, kallvatten- och spillvattenledningar.

 

Fastigheter Andelstal

Blommelund 1 – 37 37 (1 var)

Blommelund 39 23

Blommelund 41-55 15 (1 var)

Andelar totalt 75

 

 

Blommelund GA:2

Tomrör för datakommunikation samt ledningar för kabelteve.

 

Fastigheter Andelstal

Blommelund 1 – 37 37 (1 var)

Blommelund 41 – 55 15 (1 var)

Andelar totalt 52

 

 

Blommelund GA:4

Stamledning för spillvatten och kallvatten.

 

Fastigheter Andelstal

Blommelund 23 – 37 15 (1 var)

Blommelund 39 23

Blommelund 41 – 55 15 (1 var)

Sandbyhov 31 23

Sandbyhov 34 – 49 26 (1 var)

Andelar totalt 102

 

 

Blommelund GA:5

Stamledning för dagvatten med tillbehör.

 

Fastigheter Andelstal

Blommelund 1 – 37 37 (1 var)

Blommelund 39 23

Blommelund 41 – 55 15 (1 var)

Sandbyhov 31 23

Sandbyhov 34 – 49 26 (1 var)

Andelar totalt 124

 

 

Blommelund GA:6

Gemensamhetsanläggningen består av lekplats.

 

Fastigheter Andelstal

Blommelund 1 – 37 37 (1 var)

Blommelund 41 – 55 15 (1 var)

Sandbyhov 33 10 (1 var)

Sandbyhov 34 – 59 26 (1 var)

Andelar totalt 88

 

 

Sandbyhov GA:1

Gemensamhetsanläggningen består av ”gata” = Kör- och gångytor, grönytor, gatubelysning med tillhörande ledningar och kabelskåp, m.m.

 

Fastigheter Andelstal

Sandbyhov 31 23

Sandbyhov 33 10 (1 var)

Sandbyhov 34 – 49 26 (1 var)

Andelar totalt 59

 

 

Sandbyhov GA:2

Dagvatten.-, kallvatten- och spillvattenledningar samt ledningar för kabel-TV och dataöverföring fram till varje byggnad.

 

Fastigheter Andelstal

Sandbyhov 34 – 59 26 (1 var)

Andelar totalt 26

© Blommelunds samfällighetsförening