STÄMMA

Föreningsstämma

 

Under mars månad 2017 kommer föreningen att ha sin föreningsstämma och kallelse kommer i vanlig ordning att komma i god tid innan dess.

 

Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari 2017 och kan mejlas till styrelsen@blommelund.se alternativt läggas i brevlåda hos Fredrik Sandberg, Rågången 118.

 

Vill du vara med och påverka vad som händer inom vårt trevliga område? Då kanske du är intresserad av att delta i styrelsearbetet? Det är ett intressant och viktigt uppdrag och ju fler som hjälper till desto lättare och roligare blir uppdraget. Styrelsen har 6-8 möten per år och består av ordförande, kassör, tre ledamöter och två suppleanter(suppleanterna deltar oftast på alla möten).

 

I år ska vi välja:

  • 2 st ledamöter, 2 år vardera
  • 2 st suppleanter, 1 år vardera
  • revisor, 1 år
  • revisorssuppleant, 1 år
  • 3 st representanter till valberedningen, 1 år vardera

 

Om du är intresserad så kontaktar du Johanna Luppi-Holm, 0704-915550, som tillhör valberedningen.

© Blommelunds samfällighetsförening