HEM


Nyheter


Halvårsavgifter maj

Lite förtydligande information angående halvårsavgifterna som skickades ut under veckan. Enligt årsstämmas enhälliga beslut om att ändra fördelningen av de gemensamma administrativa kostnaderna (ekonomisk förvaltning, styrelsearvode samt försäkring) utifrån andelar istället för som tidigare per gemensamhetsanläggning har vissa förändringar i debiteringen skett. Se länkar nedan där det framgår vad den nya beräkningen ger för årskostnad för respektive andelsägare i föreningen.
Dessutom verkar det råda oklarhet kring vilken period som avgiften avser. Räkenskapsåret för samfälligheten är och har alltid varit kalenderår. Faktureringsperiod för halvårsavgifterna har avsett jan-juni samt juli-dec. Detta regleras i stadgarna § 11 Räkenskapsperiod

"Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari – 31 december"

Att fakturorna har skickats ut i mars respektive september beror på att beslut om budget tas på årsstämman som hålls i mars och därmed är det inte möjligt att fakturera innan dess.

Vi hoppas att detta kan räta ut eventuella oklarheter.


Debiterings längd

Budget
Protokoll årsstämma 2019

Finns här att ladda ner


190321

Stämma

Välkommen till årsstämma kl 18:30 torsdagen den 21/3 till IOGT-NTO-gården (Matteusgården), Norra Promenaden 108. Dokument finns tillgängliga här.© Blommelunds samfällighetsförening