HEM

Nyheter

 

180225

Stämma

Välkommen till årsstämma och informationsträff med kommunen 26 mars. Läs mer här.

 

171211

Gatubelysning

I lamparmaturerna i området sitter idag kvicksilverlampor. Dessa tillverkas inte längre och måste därför ersättas.

 

Tre alternativ till ny belysning sitter på prov uppsatta på stolparna utanför Rågången 116, 118 och 120. De kommer finnas där till mitten av januari.

Titta gärna på dessa och kom med synpunkter!

 

170913

Extrastämma

4 oktober hålls extrastämma för beslut om väghinder i samfälligheten.

 

170307

Stämma

28 mars är det dags för årets stämma. Läs mer här.

 

160611

27 augusti går årets gårdsfest av stapeln. Läs mer här.

 

160530

Sidan med trafikmiljön är uppdaterad med senast utskicket från styrelsen.

 

Vad jobbar styrelsen med nu?

På senaste stämma framkom synpunkter på att många bryter reglerna gällande att t ex köra mellan Rågången och Sandbyhovsgatan. Det framkom även att bilar kör för fort på gatorna trots väghinder. Styrelsen tittar på möjligheten att sätta upp fler/andra trafikhinder. Styrelsen tittar också på möjligheten att sätta upp trafikskyltar. Vi har också varit i kontakt med Östgötatrafiken och polisen gällande körningarna i området. Har du fler idéer, kontakta oss!

 

160423

 

Resultat enkät angående avtal med ComHem

 

Samfällighetens medlemmar på Rågången är kollektivt anslutna till ComHems startutbud via ett gemensamt avtal. Från 1 april 2016 innebär det att följande 10 kanaler finns i samliga uttag i huset; SVT 1, SVT 2, SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskanalen, TV 4, TV 6, Axess TV, FOX och 24 NT. Kostnaden för detta faktureras via samfällighetsavgiften.

Styrelsen genomförde tidigare i april en enkät kring om hushållen på Rågången ville att styrelsen skulle arbeta för att återgå till det gamla avtalet. 18 av 52 hushåll har svarat att de vill återgå till det gamla avtalet. Styrelsen har baserat på detta beslutat att nuvarande avtal med ComHem behålls och att vi inte omförhandlar avtalet under nuvarande avtalsperiod. Föreningens avtal med ComHem löper på 36 månader. Frågor om enkätens utformning har inkommit, en del har reagerat på att hushåll bara behövde svara om de ville återgå till gammalt avtal. Anledningen till detta var att styrelsen ville få svar snabbt och därmed också snabbt kunna komma till ett beslut i frågan eftersom många hushåll har velat ha ett besked i frågan.

 

Frågor om avtalet kan skickas styrelsen@blommelund.se

 

© Blommelunds samfällighetsförening