HEM

Nyheter


OBS! VIKTIGT

Vi har beslutat att skjuta på stämman pga Corona. Vi återkommer så snart det går med ett nytt datum för årsmötet.


Vi informerar här och på facebook samt mailar till alla som mailat in sin närvaroanmälan. Hjälp till att sprida informationen. Vi kommer också sätta upp lapp eller stå vid dörren 30/3 kl 18:30 om någon missar denna information.


Enligt stadgar så ska en stämma ske senast under mars månad. Det råder nu särkild händelse i världen och då inte alla kan närvara pga detta så måste det demokratiska beslutet bli att skjuta på stämman. Detta är även rekomendation från myndigheter.


Underlag inför stämman finns publicerad här samt i facebookgruppen.


VIKTIG INFORMATION:

Eon kommer genomföra omläggning av fjärrvärmeledningar i Rågången april-Juli. Detta betyder att utfart via vårt område inte kommer vara möjligt via rågången under denna period. Eon kommer under nästa vecka dela ut information om detta i alla våra brevlådor.

Lottgången till De geersgatan är utfart som gäller. Under perioden så kommer även utfart via stockholmvägen öppnas. Oklart när men förhoppningsvis redan tills arbetet påbörjas i vårt områden.

Spårvagn kommer gå som vanligt och överfarten är öppen för gående och cyklister.

Fjärrvärmen kommer endast stängas av under 1 dag och vi kommer aviseras om detta separat.