HEM

Nyheter


Välkommen till årets stämma 30 mars kl 18:30 i Sandbyhovsskolan, sandbyhovsvägen 17.

Kom och gör din röst hörd. Underlag inför stämman kommer publiceras här samt i facebookgruppen.

OBS! vi är tacksamma om ni markerar som kommer eller kommer ej i facebook eventet. Går också bra att skicka mail till styrelsen@blommelund.se. Vi behöver veta på ett ungefär hur många som kommer.


VIKTIG INFORMATION:

Eon kommer genomföra omläggning av fjärrvärmeledningar i Rågången april-Juli. Detta betyder att utfart via vårt område inte kommer vara möjligt via rågången under denna period. Eon kommer under nästa vecka dela ut information om detta i alla våra brevlådor.

Lottgången till De geersgatan är utfart som gäller. Under perioden så kommer även utfart via stockholmvägen öppnas. Oklart när men förhoppningsvis redan tills arbetet påbörjas i vårt områden.

Spårvagn kommer gå som vanligt och överfarten är öppen för gående och cyklister.

Fjärrvärmen kommer endast stängas av under 1 dag och vi kommer aviseras om detta separat.