TRAFIKMILJÖ

Trafikmiljö

Hjälp till att skapa en bättre gatumiljö

Hela vårt bostadsområde har karaktären av gårdsgata. Det innebär att all trafik sker på de gåendes villkor och att fordon alltid har väjningsplikt mot gående och inte får framföras med högre hastighet än gångfart, ca 7 km/tim.


Hjälp till att skapa en trevlig gatumiljö!

 

Bil och parkering

Var uppmärksam, kör sakta och försiktigt, många barn leker i anslutning till gatorna.


Undvik att parkera på bostadsgatorna. Risken är stor att bilarna skymmer lekande barn och olyckan är lätt framme. Använd om möjligt din carport, garage och garageuppfart och be dina besökanden att parkera på lokalgatan som går parallellt med spårvägen på Rågången eller på annan trafiksäkert plats om så är möjligt.


Gång- och cykelvägen som avdelar samfällighetens gata Rågången/Sandbyhovsgatan får inte korsas med motordrivet fordon. Vägmärket betyder Förbud mot trafik med motordrivet fordon. Kom även ihåg att meddela eventuella leveranser hem till dig att gatan inte får korsas.


Lekplats

Lekplatsen är en yta där små och stora barn leker och busar med varandra. Undvik därför att cykla genom lekplatsen. Att framföra motordrivet fordon såsom moped eller liknande är olämpligt. Om du behöver ta vägen genom lekplatsen gör detta gående och led din cykel eller moped.


Häckar och buskar

Följ kommunens föreskrifter för säker trafik på bostadsgator som rekommenderar följande:

Vid utfart från carport/garage bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm, sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Du som har hörntomt bör se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.


Tänk på att det kan bli du som fastighetsägare som blir ansvarig om en olycka inträffar på grund av skymd sikt.


Mer information får du på kommunens hemsida:

Norrköpings kommun - trafiksäkerhet


Biltvätt

Tänk på miljön och välj automattvätt eller gör-det-själv-hall där tvättvattnet renas vid anläggningen. Tvättar du bilen på garageuppfarten eller på gatan, rinner tvättvattnet orenat till närmaste gatubrunn och sen ut i Motala Ström eller annat vattendrag där djur och växter skadas.

Mer information får du på kommunens hemsida

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/miljo/halsoskydd/biltvatt-hemma/


Om du har synpunkter på gatumiljön i området vill vi gärna att du kontaktar styrelsen. Du når oss på adress styrelsen@blommelund.se

© Blommelunds samfällighetsförening