ANLÄGGNING

Gemensamhetsanläggningar

 

Beskrivning av gemensamhetsanläggningar som ingår i  Blommelunds samfällighetsförening.


Ny debiteringslängd 2019.


Blommelund GA:1

Kör- och gångytor, grönytor, gatubelysning med tillhörande ledningar och kabelskåp, dagvattenledningar och brunnar, bullerplank, kallvatten- och spillvattenledningar.


Fastigheter                       Andelstal

Blommelund 1 – 37             37   (1 var)

Blommelund 39                   23

Blommelund 41-55              15   (1 var)

Andelar totalt                      75Blommelund GA:2

Tomrör för datakommunikation samt ledningar för kabelteve.


Fastigheter                      Andelstal

Blommelund 1 – 37            37  (1 var)

Blommelund 41 – 55          15  (1 var)

Andelar totalt                     52Blommelund GA:4

Stamledning för spillvatten och kallvatten.


Fastigheter                      Andelstal

Blommelund 23 – 37         15  (1 var)

Blommelund 39                 23

Blommelund 41 – 55         15  (1 var)

Sandbyhov 31                   23

Sandbyhov 34 – 49           26  (1 var)

Andelar totalt                    102Blommelund GA:5

Stamledning för dagvatten med tillbehör.


Fastigheter                     Andelstal

Blommelund 1 – 37           37 (1 var)

Blommelund 39                 23

Blommelund 41 – 55         15  (1 var)

Sandbyhov 31                   23

Sandbyhov 34 – 49           26  (1 var)

Andelar totalt                    124Blommelund GA:6

Gemensamhetsanläggningen består av lekplats.


Fastigheter                      Andelstal

Blommelund 1 – 37           37  (1 var)

Blommelund 41 – 55         15  (1 var)

Sandbyhov 33                   10  (1 var)

Sandbyhov 34 – 59           26  (1 var)

Andelar totalt                     88Sandbyhov GA:1

Gemensamhetsanläggningen består av ”gata” = Kör- och gångytor, grönytor, gatubelysning med tillhörande ledningar och kabelskåp, m.m.


Fastigheter                       Andelstal

Sandbyhov 31                    23

Sandbyhov 33                    10  (1 var)

Sandbyhov 34 – 49            26  (1 var)

Andelar totalt                      59Sandbyhov GA:2

Dagvatten.-, kallvatten- och spillvattenledningar samt ledningar för kabel-TV och dataöverföring fram till varje byggnad.


Fastigheter                      Andelstal

Sandbyhov 34 – 59           26  (1 var)

Andelar totalt                     26

© Blommelunds samfällighetsförening