STÄMMA

Föreningsstämma


Under mars månad 2020 kommer föreningen att ha sin föreningsstämma och kallelse kommer i vanlig ordning att komma i god tid innan dess.


Motioner till stämman ska vara styrelsen tillhanda senast under januari månad och kan mejlas till styrelsen@blommelund.se alternativt läggas i brevlåda hos Niklas Aapola, Rågången 86.


Vill du vara med och påverka vad som händer inom vårt trevliga område? Då kanske du är intresserad av att delta i styrelsearbetet? Det är ett intressant och viktigt uppdrag och ju fler som hjälper till desto lättare och roligare blir uppdraget. Styrelsen har 6-8 möten per år och består av ordförande, kassör, tre ledamöter och två suppleanter(suppleanterna deltar oftast på alla möten).


I år måste vi fylla alla poster i styrelsen då befintlig styrelse endast satt kvar 1 år till.


    Om du är intresserad så kontaktar du styrelsen då det inte finns någon valberedning. Det går även bra att skicka mail till valberedningen@blommelund.se