FRAMTIDENS SANDBYHOV

Framtidens Sandbyhov


Norrköpings kommun arbetar med ett planprogran för Sandbyhovsområdet där programmets syfte är att beskriva den framtida inriktningen och utvecklingen av Sandbyhov och närliggande områden. Förslaget möjliggör en blandad bebyggelse med stadsmässiga trafiklösningar, grönområden och torgstråk.


I dessa handlingar behandlas även vår begäran om kommunalt huvudmannaskap och övertagande av våra gator och grönytor.


kommunens hemsida kan ni läsa mer om förslaget som ska upp till beslut i Stadsplaneringsnämnden.