KARTA

Områdeskarta.

Föreningen förvaltar grönytor som markerats med grönt, samt gatunät markerat med rosa. Fastigheter som ingår i samfälligheten finns inom de två områden som markerats med röd linje. I nordöstra hörnet mot stockholmsrondellen ligger den hittills oexploaterade tomten.

© Blommelunds samfällighetsförening